Lezen op niveau

Bij een te ingewikkeld boek haakt een leerling af, maar een te simpel boek kan ook vervelend voor ze zijn. Om te helpen een boek dat past bij de leeservaring van de leerling voor de leeslijst Nederlands te kiezen, werken we samen met lezenvoordelijst.nl. De romans zijn verdeeld over leesniveaus. Zes voor de bovenbouw van havo/vwo en vijf voor de onderbouw havo/vwo en het vmbo.

Boeken zoeken

Door leerlingen een boek in handen te geven dat past bij hun leesniveau bevorder je leesplezier. Door hen telkens een niveau hoger te leiden stimuleer je hun literaire competentie en laat je ze omhoog klimmen op de literaire leesladder.
Hieronder vind je geschikte lijstboeken. Ze zijn geordend naar leesniveau, van makkelijke tot zeer pittige boeken.

Onderbouw havo/vwo en het vmbo
- lijstboeken instapniveau
- lijstboeken niveau 1
- lijstboeken niveau 2
- lijstboeken niveau 3
- lijstboeken niveau 3+

Bovenbouw havo/vwo
- lijstboeken niveau 1
- lijstboeken niveau 2
- lijstboeken niveau 3
- lijstboeken niveau 4
- lijstboeken niveau 5
- lijstboeken niveau 6

E-books en luisterboeken
Bij de Bibliotheek zijn steeds meer leeslijstboeken als e-book te leen. Leerlingen kunnen ook luisteren voor hun lijst.

Maandelijkse leeslijsttip

We geven op Leesplein 15+ van september tot en met juni elke laatste woensdag van de maand een leeslijsttip. We geven hierbij ook een niveau-aanduiding volgens de principes van Lezen voor de lijst.
Leerlingen moeten wel altijd met hun leraar Nederlands overleggen of ze zo´n Leeslijsttip op hun lijst mogen zetten.

Luisteren voor de lijst

De gratis LuisterBieb app van de Bibliotheek, Luisteren voor je lijst, is een alternatieve en laagdrempelige manier om jongeren enthousiast te maken voor boeken en literatuur. Of ze nu sporten, met de bus reizen, of in bed liggen: oortjes in en luisteren maar. Door luisterend lezen kunnen ook niet-lezers het volledige boek leren kennen.

Uittreksels

Op internet zijn enorm veel uittreksels te vinden, maar de kwaliteit daarvan is niet altijd even betrouwbaar. Voor goede uittreksels kunnen leerlingen terecht bij de UittrekselBank en UittrekselBank Jeugd. Deze databases bevatten gezamenlijk ruim 3.500 uitgebreide uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse literatuur. Regelmatig komen er nieuwe uittreksels bij. Beide UittrekselBanken zijn gratis te gebruiken door leden van de Bibliotheek.

Meer verwijzingen naar boekbesprekingen en uittreksels vind je op Leesplein 12+: Links.

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie kun je de volgende websites raadplegen:

- Literatuurplein
Een website boordevol informatie over literatuur voor volwassenen.

- Leesmij
Een website met filmpjes en achtergrondinformatie bij Nederlandstalige lijstboeken.

- Literatuurgeschiedenis
Een website met overzichtelijke en beknopte informatie over de Nederlandse literatuur vanaf de Middeleeuwen tot nu.

- Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Een website met informatie over Nederlandse schrijvers. Je kunt hier veel teksten – vooral van oude boeken - inzien en downloaden.

- LiteRom
Een website met boekrecensies. Je kunt deze website in elke Bibliotheek gebruiken. Sommige scholen hebben een eigen inlogcode.